WASZE KOMPLEKSOWE WSPARCIE
Rozliczeń i komunikacji
z NFZ

Rozliczenia i kontraktowanie NFZ

Rozliczanie świadczeń we wszystkich zakresach

Korespondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia

Merytoryczne analizy

...

Audyty

Wewnętrzne audyty funkcjonujących placówek medycznych

Audyty dokumentacji medycznej

...

Szkolenia

z ochrony danych osobowych

z RODO w placówkach ochrony zdrowia

z kontraktowania świadczeń

Twoja wiedza jest atutem

O mnie

Zawodowo

Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy kierunek Zarządzanie i Organizacja w Ochronie Zdrowia Uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach m.in.:

 • wymagania przepisów o ochronie danych osobowyc
 • RODO w placówkach ochrony zdrowia,
 • systemy zarządzania jakością w medycynie,
 • nowoczesne systemy zarządzania jakością – audity wewnętrzne,
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008,
 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce,
 • efektywne działanie poprzez mapowanie

W sektorze opieki zdrowotnej pracuję od 2005 roku. Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Kujawsko-Pomorskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zakładach Opieki Zdrowotnej. Posiadam doświadczenie w obsłudze administracyjnej dużych placówek medycznych. Aktualnie współpracuję z wieloma podmiotami leczniczymi. Zajmuję się kontraktowaniem i rozliczaniem z NFZ. Prowadzeniem szkolenia i audyty w zakresie:

 • kontraktowania i rozliczania świadczeń,
 • prawnych aspektów współpracy z NFZ,
 • prowadzenia dokumentacji medycznej
 • ochrony danych osobowych.
Moje doświadczenie zawodowe obejmuje wsparcie merytoryczne i aktualizowanie ciągłych zmian przepisów prawnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Prywatnie

Po godzinach pracy, pasję życia zawodowego, zamieniam na miłość do mojej rodziny. Spełniam się w roli mamy i żony. Jestem miłośniczką psów, a szczególną sympatią darzę moją Bellę, suczkę Berneńskiego Psa Pasterskiego. Jest to wspaniała rasa psa wesoła, towarzyska, oddana i kochająca człowieka. Odprężają mnie nasze wspólne długie spacery, które są świetną formą relaksu i odreagowania od natłoku życia zawodowego. Wolne chwile spędzam też z książką i filmem, szczególnie pasjonują mnie thrillery medyczne.

 • Image 01
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 02
 • Image 01
 • Image 02

Rozliczanie i kontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia

 • Rozliczanie świadczeń we wszystkich zakresach
 • Korespondencja z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przesunięć środków finansowych, rozliczenia nadwykonań, wniosków o indywidualne rozliczanie pacjentów i inne
 • komunikowania się z Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia za pomocą portalu SZOI - Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji w szczególności :
 • przesyłanie raportów statystycznych (SWX), raportów rozliczeniowych (ZRZ), rachunków (EFX), rejestracji i dokonywania zmian w strukturze organizacyjnej i potencjale świadczeniodawcy w zakresie jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych, personelu, harmonogramu pracy personelu, sprzętu, itd.,
 • zgłaszanie zmian do umów
 • analiza merytoryczna planowanych zmian w SZOI dotyczących personelu, sprzętu medycznego i harmonogramów pracy.
 • składanie wniosków o indywidualne rozliczanie świadczeń
 • dostęp do elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień pacjentów
 • w systemie EWUŚ (Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniodawców),
 • rozliczanie świadczeń w systemie Jednorodnych Grup Pacjentów (JPG),
 • poprawa błędów w sprawozdawczości świadczeń
 • dokonywaniu co kwartał wstecznych weryfikacji świadczeń zgodnie wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia
 • monitoring wykonania kontraktu – tworzenie zestawień aktualnego wykonania kontraktu
 • przygotowywania i przesyłania do Narodowego Funduszu Zdrowia comiesięcznych raportów listy oczekujących pacjentów oraz tygodniowych pierwszych wolnych terminów świadczeń
 • informowanie o komunikatach NFZ oraz o zachodzących zmianach w przepisach prawnych dotyczących rozliczeń zakontraktowanych zakresów świadczeń
 • przygotowywanie ofert konkursowych oraz dokumentacji aktualizacyjnej do NFZ

Wprowadzanie zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 • Przygotowanie zestawienia aktualnie działających zakładów leczniczych, jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego w odniesieniu do planowanych zmian.
 • Tworzenie elektronicznego wniosku o rejestrację Podmiotu Leczniczego
 • Tworzenie elektronicznego wniosku o zmianę w księdze rejestrowej
 • Podpisanie wniosku profilem zaufanym e-PUAP
 • Weryfikacja poprawności dotychczasowego wpisu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania z 27 kwietnia 2017r.
 • Omówienie ostatecznego kształtu księgi rejestrowej.
 • Kontaktowanie się z pracownikami Wydziału Zdrowia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przekazanego wniosku w zakresie uzupełnień bądź wyjaśniń
 • przekazanie aktualnej księgi rejestrowej w pliku pdf.
 • Audyty

 • Audyt wewnętrzny w funkcjonującej placówce medycznej
 • Audyt dokumentacji medycznej
 • Szkolenia

 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • ochrona danych osobowych
 • RODO w placówkach ochrony zdrowia
 • prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Przygotowanie wniosków o dotacje

 • Wyszukiwanie możliwości uzyskania dotacji dla podmiotów leczniczych
 • Przygotowanie oferty elektronicznej w systemie WITKAC
 • Sprawozdania

 • przygotowywanie rocznych sprawozdań do Wydziału Zdrowia Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem serwisu SSOZ
 • przygotowywanie comiesięcznych sprawozdań karty szpitalnej MZ/SZP-11 dla Wydziału Zdrowia Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • Kontakt

  StatMedica
  Anna Polańska
  697232593
  apolanska.statmedica@gmail.com